sprawdzenie alternatora

różności nt. zazów » sprawdzenie alternatora

 • sprawdzenie I uzwojenia
  sprawdzenie I uzwojenia
 • sprawdzenie II uzwojenia
  sprawdzenie II uzwojenia
 • spawdzenie III uzwojenia
  spawdzenie III uzwojenia
 • Sprawdzenie czy nie ma przebicia na obudowę
  Sprawdzenie czy nie ma przebicia na obudowę
 • sprawdzenie uzwojenia wzbudzającego
  sprawdzenie uzwojenia wzbudzającego

 W przypadku braku ładowania akumulatora, jedną z przyczyn jest niesprawność alternatora.

Poniżej wskazówki jak sprawdzić alternator i mostek prostowniczy zamontowany na alternatorze.

Sprawdzenia tego możemy dokonać sami przy pomocy zwykłego miernika zakupionego np. na „alledrogo” za niecałe 6 zł. Naprawdę to nie jest nic skomplikowanego a „fachowiec” zgarnie za robotę co najmniej 50 zł jak nie wymyśli przy okazji dodatkowych uszkodzeń.

W alternatorze należy sprawdzić uzwojenia stojana i uzwojenia wirnika, oraz czy nie ma przejścia między uzwojeniami a masą.

Po odłączeniu mostka prostowniczego należy kolejno sprawdzić przejścia pomiędzy wyprowadzeniami uzwojeń stojana. Ze względu na to, że uzwojenia są nawinięte dosyć grubym drutem i liczba zwojów jest mała rezystancja uzwojenia powinna być poniżej 1 Ohma. Do pomiaru ustawiamy miernik na najniższy zakres pomiaru rezystancji. Na trzech zdjęciach poniżej zaprezentowałem sposób pomiaru uzwojeń stojana. Rezystancja uzwojeń w prezentowanym altku wynosi 0.6-0.7 Ohma. Jeżeli rezystancja któregoś z uzwojeń jest rażąco odbiegająca od pozostałych to mamy problem.

 

Po wykonaniu tych pomiarów należy sprawdzić, czy uzwojenia nie mają przebicia na obudowę. Sprawdzamy to pomiędzy dowolnym wyprowadzeniem ze stojana a obudową.

 

„Jedyneczka” na wyświetlaczu świadczy o tym, że przejścia nie ma i że wszystko jest cacy.

 

Następnie sprawdzamy uzwojenie wzbudzające. Zaczynamy od sprawdzenia szczotek. Szczotki są przykręcone do obudowy. Niestety nie zrobiłem fotki, wymontowanych szczotek. Ważne jest aby szczotka nie była połamana, miała więcej niż 1 cm długości i miała połączenie z końcówką do której podłączmy przewody.

Po sprawdzeniu szczotek mierzymy rezystancję uzwojenia wzbudzającego.

 

Rezystancja uzwojenia wzbudzającego powinna wynosić około 7 Ohmów. Sprawdzając w ten sposób sprawdzamy jednocześnie „przejście” między szczotkami a wirnikiem. Wykonany pomiar wskazuje, że altek jest sprawny.

Należy też sprawdzić, czy uzwojenie wzbudzające nie ma przebicia na masę. Czyli czy jest przejście między jednym zaciskiem a obudową. Miernik powinien pokazywać 1  lub nieskończość (zależy od miernika).

 

 

Teraz możemy przystąpić do pomiaru mostka prostowniczego.